Press "Enter" to skip to content

Vil du da gerne dø?!

“Er du ikke vaccineret – vil du da gerne dø?!” … Det spørgsmål fik jeg i lørdags, og jeg blev faktisk helt mundlam og ja, nærmest grådkvalt, hvorefter jeg fremstammede noget “nej” og noget “undskyld” og derefter i stor skam nærmest løb væk.
I sidste uge deltog jeg som hhv. gæst, ansat og deltager i Kulturmødet på Mors. Et arrangement med tusindvis af mennesker henover flere dage. Og søndag deltog jeg i en familiefest.
Og ja, igen mindes jeg om hvordan holdninger og kultur kan samle mennesker, men også på et splitsekund skabe afstand. Mennesker – jeg selv inklusiv – hungrer efter samhørighed og fællesskab ❤️ især nu, hvor vi i et par år har levet med skiftende restriktioner, krav og anbefalinger om først afstand og isolation, men nu også vaccination mærkes presset. Et par år med frygt for eget og andres liv og en temmelig simplificeret offentlig informationsstrategi: “med os eller imod os”/“rigtig eller forkert”/“dum-naiv sølvpapirhat eller klog og ansvarlig medborger”-retorik, der hindrer nuancer i hvordan vi agerer, reagerer og samtaler.
Jeg oplevede ret stærkt hvordan holdninger til og snak om Corona og vaccination i den grad kan skille vandende, skabe dårlig stemning og nære “skyld og skam”. Jeg dukker i hvert fald nakken og undlader at kommentere når snakken falder på “at selvfølgelig er vi vaccinerede”…
Der florerer meget stærke fortællinger – udbredt i både ord og handling af vores regering og mainstream presse – om at Covid19 er en ekstra farlig, dødelig virus-sygdom, at vaccination er løsningen og at det er egoistisk, dumt og imod fælles bedste, at mene og gøre andet end at lade sig og sine børn vaccinere straks. Nogle mener endda at hvis bare alle lader sig vaccinere så forsvinder sygdommen og hvad der måtte være/opstå af mutationer. OG ikke mindst, at hvis nogen mener anderledes, så er man en faktaresisistent farlig egoistisk (selv)morderisk sølvpapirshat, der får og agerer på information fra upålidelige og uvidende kilder eller fornemmelser.
I takt med at størstedelen af landets befolkning er vaccineret, undlader jeg om muligt at fortælle, at jeg ikke er vaccineret og jeg undlader at gå ind i Corona-konflikt-/diskussioner … for selvom jeg ikke har mine holdninger og handlinger fra underlødige kilder, så husker jeg generelt ikke mine kilder på stående fod og ofte er folk også ligeglade med hvilke undersøgelser eller videnskabsfolk jeg tager udgangspunkt i. Så. For min egen skyld har jeg nu brugt lidt ekstra tid og opmærksomhed på at få hold på mine kilder, headlines og respons ifht nogle af de centrale konfliktpunkter:

1. Er Covid19 en ekstra farlig og dødelig sygdom? 

Der vil altid være sygdomme. At sidestille Covid19 med historiske generelt livsfarlige virus-epidemiudbrud som pest og HIV fremfor de mange influenzaer vi er vant til regelmæssigt “skyller ind over os”, det er effektivt ifht at skabe en abnorm kollektiv sygdomsfrygt og deraf følgende vilje til at (næsten) alle vil eller føler sig presset til at følge regeringsdikterede anbefalinger om restriktioner og vaccination. Det gav mening i starten da det hele var nyt, at være ekstra forsigtig.
Jeg kender stadig kun nogle få, der har været Covid19-ramte, og de har trods nogle endda havde temmelig høj alder (70+) ikke været mere syge end hvis det var alm. influenza. Og når jeg siger det, har nogen altid en historie om, at de har hørt om nogen, der døde uden at fejle noget. (Når man så kikker efter, så har disse faktisk oftest enten haft helbredsbelastende livsstil og/eller kroniske ubalancer/sygdomme). Hvad jeg kender og ser og synes, er dog ikke nok at bygge en reel holdning på. Jeg holdningsdanner og udtaler mig derfor primært med henvisning til kilder, der professionelt arbejder med biologi, sygdom, helbred og vacciner.
Statens Seruminstitut: “De fleste, der smittes, vil få ingen eller milde forkølelses- eller influenzalignende symptomer.”
Morten Petersen, Professor i biologi ved Københavns universitet: “Det er ikke sundt at fortsætte ad det her spor, og det er virkelig en kynisk hån mod alle dem, der dør af influenza og andre smitsomme sygdomme.”
Kristin Hofsø, intensivsygeplejerske og forsker ved Oslo Universitetshospital: “Hvert år får adskillige mennesker lungesvigt som følge af influenza, og de havner på intensivafdelingen. … Alle, som arbejder med denne gruppe intensivpatienter, ved, at de efter hospitalsopholdet risikerer at være plaget. Senskaderne kan være ringere lungekapacitet, angst, depression, ringere muskulatur samt nedsatte mentale og kognitive evner, siger forskeren. Selvom det hovedsaglig gælder for ældre mennesker samt personer i risikogrupperne, så bliver yngre, raske personer også ramt hvert år.”

2. Er Covid19-vaccination løsningen?

Sunde og raske mennesker har et helbred og immunsystem, som står stærkt og evt. sætter ind og “ordner” hvad der måtte komme af sygdomme, hvis det er velfungerende. Min holdning er (som iøvrigt også for influenza, diabetes mv) at det er bedre at lade naturen være som den er, når og hvor det er muligt og man ikke er særligt udsat/sårbar. Så jeg er hverken for eller imod Covid19-vacciner. For syge og sårbare er vaccinerne og særlige forbehold et virkelig godt middel til overlevelse trods særlige udfordringer. Men for ellers sunde og raske mennesker er det unødig kunstig indgriben ifht netop denne virus. Så JEG vil (idet jeg føler mig generelt sund og rask), hvor det er muligt, hellere fokusere energien på fortsat på naturlig vis, at bevare og styrke “det levende system vi kalder Anja”s evne til at være “fit for fight” ikke bare mod Covid19, men alt hvad jeg hele tiden “møder”, opsøger og udsættes for. Det vil sige både det jeg indtager og dermed “bygger min krop af” og det jeg gør/dem-det-de jeg påvirkes af og omgiver mig med. Der er trods alt stadig og i fremtiden uendeligt mange andre “ting”, man kan smittes med end blot Covid19 og at stå stærkt i, med og mod hvadsomhelst, det må alt andet lige være bedre end at pakke sig ind i sprit og vat og vacciner og ellers blot lade stå til og gøre sig (krop og psyke) utrænet, ufleksibel og sårbar, når noget nyt/ukendt dukker op. For der vil altid dukke noget nyt op.
Christina Stabell Benn, Professor i global sundhed ved Syddansk Universitet og vaccineforsker: “Nu ved vi mere om virus. Den er farlig for ældre borgere og for folk, der er syge i forvejen, mange af dem med såkaldte ”velfærdssygdomme” som overvægt, type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Samlet set er 688 registreret døde af COVID-19 i Danmark per 20. oktober.”
Jan Pravsgaard Christensen, professor på Københavns Universitet på Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi: “Immunsystemet er påvirket af hormonerne i kroppen, og hvis du f.eks. er alvorligt stresset i en længere periode, vil stresshormonerne påvirke celledelingen i immunsystemet, så der ikke bliver dannet så mange celler. Dermed mobiliserer kroppen færre celler, når den står over for en infektion.”

3. Er det egoistisk, dumt og imod fælles bedste at IKKE lade sig og sine børn vaccinere?

Immunforsvar er både kroppens medfødte og tillærte evne til at reagere på udefrakommende påvirkninger/vira.
Hvis ikke vi udsættes for (og derved træner det adaptive immunsystem mens det er sundt) så er vi mindre modstandsdygtige, når vi senere i livet møder det samme/lignende igen. De fleste ved og anerkender at børn “skal have” børnesygdomme som for eksempel skoldkopper og 3-dages-feber, fordi så har de ligesom haft det og immunsystemet har “styr på det”, så man ikke senere i livet får det og bliver alvorligt syg af det.
Udfordringen med nye vira er at de ældre/svage ikke har mødt det da de var raske. Så hvis du af den ene eller anden årsag er i risikogruppe, ja, så er at tage en vaccine (døde, levende eller RNA-vacciner) et klogt valg. Hvis du IKKE er svag og vira ikke er dødelig for sunde og raske mennesker, så er det IKKE smart. At møde “de rigtige” vira (naturligt eller via levende vacciner) træner tilsyneladende immunsystemet bedre og bredere end “døde” vacciner. Men Covid19-vaccinerne er en tredje vaccinetype. Og personligt tænker jeg det er okay med en vis naturlig skepsis overfor ikke bare en ny vaccine, men endda også en helt ny vaccine-type.
Kirsten Holm, overlæge, PhD: “Skoldkopper skyldes smitte med et virus (Varicella Zoster). Smitten sker ved dråbeinfektion fra spyt, nys eller hoste og fra blærer på huden. … I Danmark har cirka 95 % af den voksne befolkning haft skoldkopper og er dermed beskyttet mod sygdommen, da der oftest er livslang beskyttelse. … Normalt bliver skoldkopper ikke behandlet med medicin.”
Biotech Academy er en non-profit organisation under DTU Bioengineering: “Når en fremmed organisme først er mødt, så kan det adaptive immunforsvar udføre et mere effektivt respons, hvis den samme organisme skulle komme ind i kroppen igen. … Det adaptive immunforsvar er forskelligt fra person til person, og afhænger af, hvilke organismer kroppen har mødt.”
Christina Stabell Benn, Professor i global sundhed ved Syddansk Universitet og vaccineforsker: “Ingen vacciner er blevet undersøgt for deres uspecifikke effekter på den generelle sundhed, og før vi har undersøgt dét, kan vi faktisk ikke sige, at vaccinerne er sikre. Derudover viser vores forskning, at nogle vacciner rent faktisk øger den generelle dødelighed, specielt blandt piger, og det er meget bekymrende. … levende vacciner, der indeholder sygdomsorganismen i en levende, men svækket udgave – den gamle mæslingevaccine, BCG-vaccinen, oral poliovaccine og koppevaccinen – ser ud til at booste immunforsvaret, så det bliver bedre i stand til at forsvare kroppen mod forskellige infektionssygdomme, der kan resultere i dødsfald.”

4. Forsvinder sygdommen og hvad der måtte være af mutationer, hvis alle er vaccinerede?

Måske – men man kunne også spørge om hvorfor/om netop denne virusinfektion behøves forsvinde for enhver pris? Når Statens Seruminstitut melder ud at en Covid19 infektion for de fleste giver ingen eller milde forkølelses- og influenzalignende symptomer (se pkt1) – er det så fornuftigt at bruge alverdens energi, fokus og ressourcer på at udrydde netop denne virus, når der er langt farligere “ting” for vores arts overlevelse og velbefindende? At rette opmærksomheden mod udryddelse af velfærdssygdomme, fattigdom, sult, krig og klimakatastrofer kunne måske give menneskeheden bedre forudsætninger for overlevelse end udryddelse af Covid19?
I øvrigt så er netop de vaccinerede i stigende grad medvirkende faktor til yderligere spredning. Vaccinerede vil mere sandsynligt være (raske) smittebærere, der symptomfri og mindre frygtsomme for at selv dø, er mere “large” med hygiejne, håndtryk og kram (vi bliver jo ikke syge), ligesom de ikke testes regelmæssigt.
Jens D. Lundgren, overlæge og professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet: “Jeg forudser, at pandemien vil fortsætte i hvert fald i to-tre år, indtil der kommer en dag, hvor vi kan sige, at virus ikke længere har epidemisk potentiale, selv om den fortsat vil være her. … Det bliver dog næppe lige så voldsomt som det, vi indtil videre har gennemlevet … det er første gang, vi prøver at forkorte en pandemi med vacciner.”
“Man kan dog stadigt blive smittet når man er fuldt vaccineret og bære smitten videre med få eller ingen symptomer.”

5. Hvis man ikke mener Covid19 er generelt livstruende og ikke mener sunde og raske børn og voksne bør vaccineres med de nye Covid19-vacciner, så er man en faktaresistens  sølvpapirshat OG en farlig sygdomsspreder, ja næsten en hensynsløs morder?

Statistik og (mis)information kan bruges, udvælges og bøjes efter forgodtbefindende.
Propaganda-værktøjer har været brugt i årtusinder, ikke mindst af magthavere og regeringer. Det kan være trættende, tidskrævende og anstrengende at faktatjekke, og sætte sig ind i videnskabelig baggrund og søge flere kilder. At gå imod flertalsholdningen. I Danmark er vi forholdsvis vant til at stole på at vore folkevalgte politikere handler og kommunikerer for vores (folkets) bedste, at det kun er Trump, Putin og diverse “banan-stater”, der fejlinformerer eller skævvrider/selekterer information med skjult dagsorden. Vi forventer at de ved bedre end os og at vi ikke behøver andet end gøre som de siger, så er/bliver alt godt. Udfordringen er bare at det er SÅ sjældent der er en “one size fits all”-løsning på komplekse problemstillinger. Og at regeringer internt og lande på tværs laver diverse aftaler om “fælles fodslaw”.
Ofte er der mange nuancer, men man er nødt til at klippe en hæl og en tå for at få et klart budskab igennem. Især fordi rigtig mange IKKE gider tage stilling/gøre en aktiv indsats selv, men vil have én nem løsning (så vi kan komme videre!).
Altså er man nødt til at skære tingene ud i sort/hvid og “nemme” budskaber. Hvad/hvem er fjenden og hvad/hvem er/har løsningen?
Der skal være kraftig incitament til at gøre som der bliver sagt (tvang og straf hvis man modsætter sig, uden forklaring kan bruges i Kina, hvor i Danmark er man nødt til at skabe incitatement gennem information og derved skabe individuel frygt for enten død, latterliggørelse eller udelukkelse fra flokken). Så de, der ikke frygter at dø, dem rammer man ved frygt for latterliggørelse eller eksklusion.
I går sagde en lærer i mit barns skole, at hvis ikke hun er vaccineret inden deres skole-tur næste forår, så kan hun ikke komme med. Hun ville med al sandsynlighed ikke uden test opdage en Covid19-infektion, og alligevel mere eller mindre tvinges hun til at modtage en ikke endeligt godkendt vaccine med endnu utilstrækkeligt dokumenteret effekt/bivirkninger, Covid19-vaccinerne er endnu kun betinget godkendt for ét år, og kan dermed trækkes fra markedet i takt med at data indsamles.
“Propaganda er en form for reklame eller metode, der bruges til at overbevise andre om noget. Det er ensidig information, der spredes for at påvirke andre til at tænke, mene, føle eller gøre noget bestemt. Når propaganda anvendes i politiske sammenhænge, handler det om at overbevise andre om, at man har ret i det mal siger og mener. … Propaganda, der dæmoniserer en bestemt gruppe mennesker er blevet brugt til at retfærdiggøre forskelsbehandling og forfølgelse af mennesker.”
“For at gøre vacciner mod COVID-19 tilgængelige så hurtigt som muligt, vil de kunne godkendes betinget. Det indebærer, at en vaccine kan godkendes, inden langtidsdata for virkning og bivirkninger er tilgængelig fra afsluttede fase 3 forsøg, hvilket typisk tager 2-3 år. … En betinget godkendelse gives for et år og kan forlænges årligt. Når myndighederne har fået al den aftalte dokumentation, kan den betingede godkendelse ændres til en normal godkendelse.”

Jeg vil leve, ikke overleve

Så. Nej. Jeg er ikke vaccineret og nej, jeg vil ikke dø. Jeg vil leve, ikke bare overleve. Og derfor har jeg fokus på hvordan jeg lever og med hvem. Jeg vanrøgter ikke min krop og mit sind. Jeg forbruger ikke hovedløst og jeg lader mig ikke hovedløst hverken underholde eller diktere. Jeg er åben og jeg reflekterer og justerer løbende på det liv jeg lever, det jeg indtager, de omgivelser jeg er i, de aktiviteter jeg deltager i.
At diskutere hvorfor jeg lige nu ikke er vaccineret, er en af de aktiviteter, som jeg vurderer meningsløse (ligesom mange andre diskussioner i øvrigt!). Jeg har ikke behov for at andre gør, tænker, prioriterer, mener og synes som jeg – jeg vil bare gerne have lov til at gøre, tænke, prioritere, mene og synes det jeg gør når jeg gør – med mulighed for at IKKE blive tvunget, presset og manipuleret til, men derimod forblive åben og lade mig inspirere til, at jeg af egen fri vilje og nuancerede bevæggrunde frit kan ændre mig, mine holdninger og handlinger løbende … som det giver mening til.